Skupni cenik omrežnin in prispevkov

Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2016
Odjemne skupine Tarifne postavke
nap nač. prik. vrsta odjema sez moč [EUR/kW] energija [EUR/kWh]
KT VT MT ET
VN
T >= 6000 ur VS 7,88576 0,00274 0,00274 0,00234
NS 7,59311 0,00220 0,00220 0,00189
6000 ur > T >= 2500 ur VS 6,99596 0,00262 0,00262 0,00222
NS 6,70662 0,00205 0,00205 0,00178
T < 2500 ur VS 3,49086 0,00268 0,00268 0,00227
NS 3,15245 0,00215 0,00215 0,00187
SN zbiralke SN T >= 2500 ur VS 8,87641 0,00177 0,00177 0,00157
NS 7,98086 0,00152 0,00152 0,00139
T < 2500 ur VS 8,31624 0,00202 0,00202 0,00177
NS 7,43254 0,00173 0,00173 0,00153

T >= 2500 ur VS 7,69720 0,00987 0,00987 0,00781
NS 6,76214 0,00731 0,00731 0,00584
T < 2500 ur VS 4,59158 0,01508 0,01508 0,01180
NS 3,89739 0,01104 0,01104 0,00871
NN zbiralke NN T >= 2500 ur VS 10,92819
0,00929 0,00737
NS 9,91664
0,00737 0,00588
T < 2500 ur VS 7,05632
0,01425 0,01118
NS 6,22740
0,01118 0,00881

T >= 2500 ur VS 12,58483
0,01941 0,01514
NS 11,22573
0,01514 0,01185
T < 2500 ur VS 8,10721
0,02595 0,02019
NS 6,99131
0,02019 0,01574
polnjenje EV na AC
3,29048
0,01200 0,00945
brez m. moči
1,76580
0,04257 0,03294 0,03937
gospodinjstva
1,51179
0,04257 0,03294 0,03937
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.