Cenik za uporabo elektroenergetskih omrežij in prispevki

Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2015
Odjemne skupine Tarifne postavke
nap nač. prik. vrsta odjema sez moč [EUR/kW] energija [EUR/kWh] jalova energija [EUR/kVArh]
KT VT MT ET
VN
T >= 6000 ur VS 5,72988 0,00191 0,00191 0,00170 0,00000 0,00626
NS 5,28034 0,00160 0,00160 0,00145 0,00000 0,00626
6000 ur > T >= 2500 ur VS 3,05187 0,00182 0,00182 0,00162 0,00000 0,00626
NS 2,58618 0,00154 0,00154 0,00141 0,00000 0,00626
T < 2500 ur VS 3,63798 0,00208 0,00208 0,00182 0,00000 0,00626
NS 3,18601 0,00172 0,00172 0,00155 0,00000 0,00626
SN RTP T >= 2500 ur VS 6,24130 0,00181 0,00181 0,00162 0,00000 0,00835
NS 5,34648 0,00157 0,00157 0,00144 0,00000 0,00835
T < 2500 ur VS 6,21280 0,00207 0,00207 0,00181 0,00000 0,00835
NS 5,32983 0,00177 0,00177 0,00158 0,00000 0,00835

T >= 2500 ur VS 5,67549 0,00984 0,00984 0,00780 0,00000 0,00835
NS 4,74809 0,00731 0,00731 0,00585 0,00000 0,00835
T < 2500 ur VS 3,88733 0,01501 0,01501 0,01176 0,00000 0,00835
NS 3,19882 0,01101 0,01101 0,00869 0,00000 0,00835
NN TP T >= 2500 ur VS 8,43480 0,00000 0,00926 0,00735 0,00000 0,00835
NS 7,43274 0,00000 0,00735 0,00588 0,00000 0,00835
T < 2500 ur VS 6,09988 0,00000 0,01417 0,01113 0,00000 0,00835
NS 5,27873 0,00000 0,01113 0,00879 0,00000 0,00835

T >= 2500 ur VS 9,54055 0,00000 0,01925 0,01503 0,00000 0,00835
NS 8,19711 0,00000 0,01503 0,01178 0,00000 0,00835
T < 2500 ur VS 6,89156 0,00000 0,02572 0,02002 0,00000 0,00835
NS 5,78852 0,00000 0,02002 0,01562 0,00000 0,00835
brez m. moči
1,58032 0,00000 0,04214 0,03263 0,03897
gospodinjstva
1,35933 0,00000 0,04214 0,03263 0,03897
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.