Razpis: Zbiranje ponudb za odprodajo vozila BMW 316d Advantage

Podjetje SODO d. o. o.
Kontaktna oseba Igor Kruder
Dokumentacija
Rok za oddajo ponudb 30. 1. 2023
Opombe

SODO d. o. o., Minarikova ulica 5, 2000 Maribor, razpisuje javno zbiranje ponudb za odprodajo vozila BMW 316d Advantage, skladno s povabilom k oddaji ponudbe.

Zainteresirani kupec lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije v zvezi s postopkom zbiranja ponudb najkasneje do 25. 1. 2023 do 09:00 ure. Vprašanja zainteresirani kupci posredujejo na elektronski naslov sodo(at)sodo.si

Prodajalec bo podajal odgovore na svojem spletnem portalu https://www.sodo.si/razpisi v najkrajšem možnem času. 

Odgovore, pojasnila in morebitne spremembe pogojev bo prodajalec objavljal na navedenem portalu najkasneje do dne 27. 1. 2023 do 12.00 ure. Zainteresirane kupce pozivamo, da redno spremljajo objave na portalu, saj skupaj z osnovno dokumentacijo tvorijo celotno javno zbiranje ponudb.

Ogled vozil je možen na lokaciji SODO d. o. o., Minarikova ulica 5, 2000 Maribor. Ogled bo omogočen 24. 1. 2023 ob 10.00 uri.

Ponudbeno dokumentacijo je potrebno predložiti v enem izvodu in enem elektronskem izvodu (pdf oblika — scan) in sicer osebno ali po pošti. 

Ponudba mora prispeti v tajništvo SODO d. o. o., Minarikova ulica 5, Maribor, vključno do 30. 1. 2023, 9.00 ure, v zaprti ovojnici z oznako »odprodaja vozila - NE ODPIRAJ«. Obratovalni čas tajništva je vsak delovnik med 8.00 in 14.00 uro. Odpiranje ponudb bo javno in sicer 30. 1. 2023 ob 10.00 uri na naslovu SODO d. o. o., Minarikova ulica 5, Maribor, v sejni sobi - pritličje poslovne stavbe SODO d. o. o.

Vabljeni k sodelovanju!

Objava: 25. 1. 2023 ob 14:10

Vprašanje: 

"Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji vam manjka obrazec "IZJAVA" ZINTKP 6. odstavek 14. člena.

Bo v redu če obrazec sami z interneta natisnemo ali nam ga boste posredovali."

Odgovor SODO:

SODO d. o. o. bo upošteval obrazec, ki ste ga pripravili sami, kakor tudi obrazec, ki je priloga tega odgovora. (Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb_čistopis.docx)


Objavljeno 20. 1. 2023
Zadnja sprememba 25. 1. 2023 14:14
Nazaj na seznam
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.