Avkcija za nakup električne energije za izgube v distribucijskem sistemu in oskrbe DO za leto 2022

Podjetje SODO d. o. o.
Kontaktna oseba mag. Milena Delčnjak, univ. dipl. ekon.; +386 (0)8 200 17 04
Dokumentacija
Rok za oddajo ponudb 23. 4. 2020
Opombe

Avkcija za nakup električne energije za izgube električne energije v distribucijskem sistemu in oskrbe DO za leto 2022 bo potekala v sredo, 18. 3. 2020, med 9.00 in 10.00 uro, v prostorih družbe BSP Energetska Borza d. o. o. preko trgovalne platforme EuroMarket.

Rok za prijave na avkcijo je: ponedeljek, 9. 3. 2020 do 12.00 ure.

Avkcijska pravila za nakup električne energije za pokrivanje izgub, zasilno in nujno oskrbo, neupravičen odjem ter nepravilno registriranih merilnih podatkov v elektrodistribucijskem sistemu Republike Slovenije za leto 2022 skupaj s pripadajočimi prilogami so v zgornjem delu tega razpisa.

Vabljeni k sodelovanju!

SODO d. o. o.

OBVESTILO z dne 15. 4. 2020

Glede na trenutno situacijo, ko zaradi razglašene epidemije coronavirusa pristojni organi delajo v omejenem obsegu, vas obveščamo, da dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih morate priložiti prijavi za sodelovanje na avkciji za nakup električne energije za potrebe DO za leto 2022 (točke 3.1, 3.2, 3.3, 4. in 5. na 8. strani avkcijskih pravil), so lahko starejša od 30 dni, ne smejo pa biti starejša od šestdeset (60) dni.

OBVESTILO z dne 20. 4. 2020 

Vezano na prejeto soglasje NS SODO z dne 16. 4. 2020 k Akcijskim pravilom in k pogodbi, je odpravljen odložni pogoj za sklenitev pogodbe. V pogodbo o izravnavi smo dodali protikorupcijsko klavzulo. Spremembe se označene z modro barvo.

Objavljeno 24. 2. 2020
Zadnja sprememba 20. 4. 2020 12:19
Nazaj na seznam
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.