Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost

Objavljeno: 23. 4. 2008
in Aktualno

uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost, so določene vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Za enostavne objekte pa tudi njihova največja velikost, način gradnje in rabe ter drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se objekt lahko šteje za enostavni objekt, in dela, ki se štejejo za redna vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela.
Uredba določa tudi: Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.