Tolmačenje obračuna za elektrarne, priključene na interno inštalacijo

Objavljeno: 11. 10. 2011
in Aktualno

Maribor, 11.10.2011 - V nekaterih primerih je ugotovljeno različno tolmačenje načina obračuna količin, ki se štejejo kot bilančno oddane v omrežje in prevzete s strani trgovca ali centra za podpore v primeru eko sklepa ali zagotovljenega odkupa, v primeru uporabe priključitve elektrarn v primeru uporabe tipskih shem PX3 po Navodilih za priključevanje obratovanja elektrarn inštalirane elektrarne moči so 10 MW v SONDO. Na podlagi prve alineje četrtega odstavka 64.n člena Zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-C) (Ur. l. RS, št. 70/08) je v primeru uporabe priključitve elektrarne na interno inštalacijo po PX3 shemi možna oddaja (prodaja) v omrežje (tako po tržni pogodbi kot po eko sklepu ali zagotovljenem odkupu s strani centra za podpore) le po količinah, izmerjenih na števcu P3-. Možno pa je pridobiti obratovalno podporo za celotno neto proizvedeno količino na števcu P2- in količine po števcu P3- samostojno prodati na trgu.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.