Težave pri priklopu proizvodnih naprav, katerim so bila izdana soglasja za priključitev po 1. 3. 2021

Objavljeno: 12. 5. 2021
in Aktualno, Medijsko središče

Spoštovani!

Po podatkih elektrodistribucijskih podjetij prihaja do težav pri izvajanju priklopov proizvodnih naprav na elektrodistribucijsko omrežje, katerim so bila izdana soglasja za priključitev (SZP) po 1. 3. 2021, ko so začela veljati Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (Ur. l. RS 7/21 – v nadaljevanje SONDSEE). 

Razlog za to so manjkajoči dokumenti, ki dokazujejo skladnost (izpolnjevanje zahtev) z Uredbo komisije EU 2016/631 o Zahtevah za generatorje (v nadaljevanju RfG), SONDSEE in SZP. 

Navedene dokumente mora pred priklopom zagotoviti investitor oziroma njegov pooblaščenec, ki ureja priklop proizvodne naprave na distribucijsko omrežje. Več o teh zahtevah je distribucijski operater obvestil javnost z objavo dne 23. 2. 2021 na svoji spletni strani https://sodo.si/sl/objave/zagotavljanje-skladnosti-proizvodne-naprave-z-zahtevami-uredbe-komisije-eu-2016631-sondsee .

Iz navedenega razloga vse investitorje in bodoče lastnike proizvodnih naprav oziroma njihove pooblaščence pozivamo, da za svojo proizvodno napravo zaprosijo dobavitelje opreme, da jim čim prej zagotovijo vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo skladnost z omenjeno Uredbo o RfG, SONDSEE in izdanim SZP, ki jih bodo lahko priložili svoji vlogi za priklop na distribucijsko omrežje. 

Priklop navedenih proizvodnih naprav, ki imajo izdana SZP po 1. 3. 2021, bo možen po dostavi vseh zahtevanih dokumentov, ki bodo dokazovali izpolnjevanje zahtev skladno s predpisi.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.