Poročilo javne obravnave tipizacije merilnih mest

Objavljeno: 4. 3. 2015
in Aktualno

Družba SODO d.o.o. je dne 4. 2. 2105 na svoji spletni strani objavila javno obravnavo zainteresirane strokovne javnosti v R Sloveniji tipizacijo merilnih mest št. SODO ID 1323.

Javna obravnava je bila razpisana do 20. 2. 2015, gradivo je bilo dostopno na  spletnem naslovu družbe SODO. 


Z objavo javne obravnave smo seznanili Agencijo za energijo in Direktorat za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo.
V razpisanem roku smo prejeli 15 pripomb in predlogov k omenjenem gradivu, od tega sta bili 2 splošni, 13 pa se jih je nanašalo na tehnične vsebine.
 

Pripombe so bile pregledane in podani so bili odgovori za njihovo sprejetje ali zavrnitev.

Končna objava bo izvedena skupaj z novimi SONDO (Sistemskimi obratovalnimi navodili distribucijskega omrežja).  Tipizacija merilnih mest predstavlja en del tipizacij za urejanje odnosov z uporabniki sistema.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.