Otvoritev nove RTP Kobarid

Objavljeno: 10. 9. 2020
in Aktualno, Medijsko središče

DRUŽBI SODO  IN ELEKTRO PRIMORSKA V UPORABO PREDALI NOVO RAZDELILNO TRANSFORMATORSKO POSTAJO 110/35/20kV KOBARID 

Maribor in Nova Gorica – 10. september 2020. Družbi SODO d. o. o. in Elektro Primorska, d. d. sta včeraj, 9. septembra 2020, v uporabo predali novo razdelilno transformatorsko postajo 110/35/20kV Kobarid. Za zagotovitev nadaljnjega razvoja industrije in turizma Zgornjega Posočja sta namreč pred tremi leti pristopili k novemu pomembnemu sodelovanju. Družba SODO d. o. o. je tako v letošnjem letu dokončala izgradnjo nove razdelilne transformatorske postaje 110/35/20kV Kobarid, ki je izjemnega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj regije. 

Z otvoritvijo nove RTP 35/20kV Kobarid se bo močno povečala zanesljivost napajanja z električno energijo v Zgornjemu Posočju. Zaradi sprostitev kapacitet bo možna priključitev novih odjemalcev in nadaljnji razvoj obstoječih. Znižale se bodo končne izgube v omrežju, saj nova RTP Kobarid nadomešča staro napajalno točko za distribucijsko omrežje na srednje napetostnem nivoju. Z novo pridobitvijo bodo povečane kapacitete distribucijskega omrežja in izboljšana neprekinjenost napajanja, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj gospodarstva in turizma v Zgornjem Posočju, saj je bila nujno potrebna za nemoteno in zanesljivo napajanje. Gre za največjo in najzahtevnejšo naložbo družbe SODO d. o. o. v zadnjih treh letih, v vrednosti 4,5 milijona evrov. Elektro Primorska, d. d. pa je že pričela s postopki, na podlagi katerih bo na relaciji Kobarid-Bovec predvidoma do leta 2023 zgradila 20 kV kablovod, ki bo Zgornjemu Posočju omogočil bolj kakovostno napajanje z električno energijo.

Z eno samo pogodbo finančno in časovno optimizirali izgradnjo

Sama izgradnja nove RTP 110/35/20kV Kobarid je potekala manj kot dve leti. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja se je začel v letu 2016, gradbeno dovoljenje pa je bilo pridobljeno leta 2018. Z gradbenimi deli so pričeli junija 2018 in zaključili septembra lani, vsa preostala elektromontažna dela pa so končali v februarju 2020. Pri tem so učinkovitost in vodenje celotne naložbe zagotovili na– z enim razpisom in eno s pogodbo. »V pogodbi so bila zajeta vsa gradbena dela, dobava in montaža opreme ter vsi funkcionalni preizkusi je izpostavil mag. Milan Vižintin, vodja projekta izgradnje RTP 110/35/20kV Kobarid.

Izgradnja RTP 110/35/20kV Kobarid je bila nujna zaradi dotrajanosti stare RTP 35/20kV Kobarid. Z izgradnjo nove RTP 110/35/20kV Kobarid se je povečala zanesljivost dobave z električno energijo in priključevanje novih odjemalcev na območju Kobarida in Bovca. Vrednost celotne naložbe je znašala 4,5 milijona EUR.

 »Danes predajamo v uporabo našo največjo in najzahtevnejšo naložbo v zadnjih treh letih. Z novo razdelilno transformatorsko postajo 110/35/20kV Kobarid povečujemo kapacitete in zagotavljamo kakovost napajanja v distribucijskem omrežju v Zgornjem Posočju. Naložba je plod korektnega sodelovanja med družbama SODO in Elektro Primorska ter ministrstvom za infrastrukturo, s katero smo odgovorili na potrebe odjemalcev električne energije iz lokalnega okolja in zagotovili pogoje za razvoj turizma in gospodarstva v regiji. Z zaključkom gradnje RTP Kobarid se nadaljuje izgradnja 20kV kabelskega omrežja do Bovca, zato pričakujemo razumevanje okolja pri umeščanju omenjenega kablovoda v prostor, s čemer bo končana zaključena celota obnove napajanja in omrežja na tem področju,« je ob otvoritvi povedal direktor družbe SODO mag. Stanislav Vojsk.

Uroš Blažica,  predsednik uprave Elektro Primorska je ob otvoritvi poudaril: »Modernizacija distribucijskega omrežja je potreben pogoj za prehod v brezogljično družbo vendar pa je izgradnja in umeščanje elektroenergetskih objektov v prostor vedno bolj zahtevno in od vseh nas terja prav posebno pozornost. Danes, ko dajemo v uporabo odjemalcem skrbno načrtovan in tehnično dovršen energetski objekt RTP Kobarid smo zato lahko še posebej ponosni. Veseli nas, da je objekt nastal v relativno kratkem času kot odgovor na realne potrebe odjemalcev in ob konstruktivnem sodelovanju vseh vključenih deležnikov. Elektro Primorska ima 7600 km daljnovodov in 17 RTP-jev, naše omrežje pokriva več kot 20 % Slovenije. RTP Kobarid, ki ga bomo predali v uporabo odjemalcem, predstavlja pomemben del v mozaiku primorske in slovenske elektroenergetske infrastrukture in je izjemnega pomena za nadaljnji razvoj Zgornjega Posočja«.«

Župan Občine Kobarid Marko Matajurc je v svojem govoru povedal, da je izgradnja nove razdelilne transformatorske postaje v Kobaridu pomembna tako za nadaljnji razvoj gospodarstva in turizma v občini kot za boljše zagotavljanje električne energije prebivalcem občine, ki so ob večjih ujmah pogosto ostali brez elektrike v svojih domovih.

Novi objekt je, ob prisotnosti mag. Stanislava Vojska, direktorja družbe SODO, Uroša Blažice, predsednika uprave Elektra Primorska, Marka Matajurca, župana Občine Kobaridv uporabo slavnostno predal minister Jernej Vrtovec, ki je poudaril pomembno vlogo družbe SODO pri zagotavljanju razvoja: »Nova razdelilna postaja je pomembna za preprečevanje škode v gospodarstvu, ki je do sedaj nastajala zaradi prešibkega omrežja.  Upravičena so pričakovanja, da se bo z izvedeno naložbo omogočil nadaljnji razvoj gospodarstva in turizma v Zgornjem Posočju, za kar se je potrebno zahvaliti tudi pomembnemu sodelovanju med družbama SODO in Elektro Primorska.«


mag. Stanislav Vojsk, direktor družbe SODO d. o. o. in mag. Milan Vižintin, vodja izgradnje RTP Kobarid iz družbe SODO d. o. o., sta ob tem povedala: https://www.youtube.com/watch?v=Rx3NS2i3nLg


Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.