Odgovori na vprašanja za razpis: Dobava dveh energetskih transformatorjev

Objavljeno: 10. 10. 2011
in Aktualno

1) Pri referencah navajate vrednosti 31,5 in 40MVA ONAN. 
Ali se lahko to območje razširi na območje od 30 do 45 MVA, saj drugi sistemi v državah EU (Z. Evrope), zelo malo koristijo moči, ki ste jih vi navedli? 
Reference veljajo za vse TR nazivne moči 31,5 MVA ali več. 

Pri potrditvi referenc se nam pojavlja vprašanje ali mora seznam referenc izpolniti naročnik ali se z njegove strani samo priloži pismo o zadovoljstvu? 
Seznam referenc (Obrazec št. 6) izpolni ponudnik. 

Ali je podatek 50dB v obrazcu 6 napaka, saj v tehniki zahtevate 53dB? Prosimo za popravek. 
Podatek v obrazcu 6 je napaka. Zahtevana vrednost hrupa je 53dB. 

2) V tehnični tabeli (točka 9) navajate zahteve po izgubah-ali so te izgube mišljene kot maksimalne ali s toleranco, skladno s standardom IEC 60076? 
Dovoljena toleranca odstopanja izgub je v skladu s standardom IEC 60076. 

3) Glede na zahtevo po VN priključku v tehnični tabeli (točka 18) prosimo za pojasnitev. Glede na slike, ki ste jih priložili proizvajalec ugotavlja, da gre za prostozračno priključitev, medtem ko v tabeli zahtevate natično fazno izvedno. Kaj točno moramo tu ponuditi? 
Zahtevani VN priključki vodnikov na transformator so v prostozračni izvedbi. 

4) V točki 22 navajate stopnjo izolacijo B. Prosimo za pojasnitev kaj mislite s to zahtevo. 
To je stopnja izolacije, ki označuje termično stabilnost izolacijskega materiala (B pomeni max. temperatura izolacije 130 stopinj celzija).

5) Ali nudimo transformator brez koles? 
Transformator se dobavi s kolesi, ki se ne montirajo. Med temeljem transformatorja in podporami kotla tranformatorja je izolacijska (5 kV) in protivibracijska guma, ki je tudi predmet razpisa (glej mapo REEL32-6E/M03, točka 37 v tabeli tehničnih podatkov za energetski transformator).

6) Proizvajalec bo poleg izdelave nudil tudi montažo transformatorja, zato nas zanima ali je predviden prostor ob objektu, kjer bi lahko potekala zaključna montaža? 
Zaključena montažna dela bodo potekala v transformatorskih boksih oz pred njimi. Poseben prostor za zaključna montažna dela ni predviden. 

7) Kako se bo vršilo postavljanje transformatorja na končno lokacijo? Glede na izraženo zahtevo da se pritrditev opravi brez koles, predvidevamo da se postavitev opravi s pomočjo žerjava? 
Zagotovljena je 4,5 m široka dovozna pot, kot je razvidno iz priloženih risb v mapi REEL32-6E/M03. Način postavitve transformatorja na končno lokacijo je v domeni dobavitelja transformatorja. 

8) Ali je možno opraviti ogled lokacije vgradnje? 
Možen je invidualen ogled ob predhodnem dogovoru z naročnikom. (GSM 041 797-251).

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.