Obvestilo za odjemalce dosedanjih dobaviteljev Elektro Prodaja E.U. d. o. o., Adriaplin d. o. o. in Energija direkt d. o. o.

Objavljeno: 30. 3. 2022
in Aktualno, Medijsko središče

Spoštovani.

Obveščamo vas, da je, dne 30. 3. 2022, operater trga, družba Borzen, d. o. o., članu bilančne sheme družbi Elektro Prodaja E.U. d. o. o., Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, z dnem 31. 3. 2022 odpovedal bilančno pogodbo, skladno s Pravili za delovanje trga z elektriko. S tem je dobavitelju Elektro prodaja E.U. d. o. o. prenehalo članstvo v bilančni shemi operaterja trga ter posledično tudi dobaviteljema Adriaplin d. o. o. ter Energija Direkt d. o. o., ki sta bila v bilančno shemo vključena na podlagi pogodbe o izravnavi, sklenjene z družbo Elektro Prodaja E.U. d. o. o.

Tako je z dnem 31. 3. 2022, s strani distribucijskega operaterja, skladno z 32. členom Zakona o oskrbi z električno energijo in 27. členom Pravil za delovanje trga z elektriko ter 222. členom SONDSEE, zagotovljena zasilna oskrba za vsa merilna mesta navedenih dobaviteljev, po ceniku za zasilno oskrbo, ki pa je višja od cene električne energije na trgu za nakup električne energije. Skladno s tem vsem odjemalcem, ki so z dnem 31. 3. 2022 prešli na oskrbo z električno energijo iz naslova zasilne skrbe, svetujemo, da se v izogib povišanim stroškom električne energije, čimprej izberejo novega dobavitelja električne energije in izvedejo postopek menjave dobavitelja. Seznam vseh aktivnih dobaviteljev na trgu električne energije, je objavljen na spletni strani SODO in sicer na povezavi: https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/seznam-dobaviteljev-elektricne-energije..

Cenik za zasilno oskrbo: https://sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo

Kako ravnati, če dobavitelj preneha z izvajanjem dejavnosti dobave električne energije?: https://www.agen-rs.si/web/portal/-/kako-ravnati-ce-dobavitelj-preneha-z-izvajanjem-dejavnosti-dobave-elektricne-energije-.Lep pozdrav.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.