Obvestilo za odjemalce družbe INVOLTA, d. o. o.

Objavljeno: 15. 12. 2021
in Aktualno, Medijsko središče

Spoštovani.


Obveščamo vas, da je, dne 15. 12. 2021, Borzen, d. o. o. v vlogi operaterja trga, na podlagi 38. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18, 62/19 in 159/21 – popr.) članu bilančne sheme družbi INVOLTA, d. o. o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, z dnem 16. 12. 2021 (datum dobave) odpovedal bilančno pogodbo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti skladno z določbami bilančne pogodbe.

Posledično po 27. členu Pravil za delovanje trga ter 32. člena zakona ZOEE  za odjemalce dosedanjega dobavitelja INVOLTA, d. o. o. z dnem 16. 12. 2021 nastopijo pogoji za zasilno oskrbo, skladno s cenikom za zasilno oskrbo.

Kako ravnati, če dobavitelj preneha z izvajanjem dejavnosti dobave električne energije?: https://www.agen-rs.si/web/portal/-/kako-ravnati-ce-dobavitelj-preneha-z-izvajanjem-dejavnosti-dobave-elektricne-energije-.

Odjemalcem svetujemo, da čim hitreje preverijo ponudbe na trgu z električno energijo in izvedejo postopek menjave dobavitelja. Vsem odjemalcem tako svetujemo, da z začetkom postopka ne odlašajo, temveč ga začnejo čim hitreje, oziroma ne čakajo do 31. decembra, kot je bilo nekaterim odjemalcem svetovano. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo odjemalci oskrbovani pod pogoji zasilne oskrbe, ki je lahko bistveno dražja od ponudb ostalih dobaviteljev na trgu. 

Lep pozdrav.Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.