Obvestilo vsem novim in obstoječim uporabnikom sistema, katerim je bila v izdanem soglasju za priključitev predpisana nova merilna oprema ali zamenjava obstoječe opreme

Objavljeno: 27. 2. 2021
in Aktualno

Spoštovani uporabniki distribucijskega sistema električne energije!

Z začetkom uporabe novih Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega sistema električne energije (Ur. l. RS 7/21 – v nadaljevanju SONDSEE) je v 163. členu določeno, da se od 1. 3. 2021 storitev montaže merilne opreme naroči in plača pri lokalnem distribucijskem podjetju (Elektro Celje d. d., Elektro Gorenjska d. d., Elektro Ljubljana d. d., Elektro Maribor d. d. in Elektro Primorska d. d.). Cenik storitev, ki jih SODO zaračunava uporabnikom sistema (zap. št. 12) je dosegljiv na tej povezavi.

Vsi uporabniki sistema, ki so do 28. 2. 2021 sklenili pogodbo o priključitvi in poravnali vse obveznosti po njej, lahko skladno z 299. členom sami zagotovijo dobavo in montažo predpisane merilne opreme.

Lep pozdrav!

 

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.