Obvestilo o pripojitvi

Objavljeno: 4. 10. 2023
in Aktualno, Medijsko središče

Obveščamo vas, da je s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 2.10.2023 zaključen postopek pripojitve družbe SODO distribucijski operater z električno energijo, d.o.o. (prevzeta družba) k družbi ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja (prevzemna družba).

S pripojitvijo družbe SODO d.o.o. je družba ELES, d.o.o. kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila družba SODO d.o.o., s čimer je družba ELES, d.o.o. skladno z Zakonom o gospodarskih družbah v celoti prevzela vse dejavnosti družbe SODO d.o.o. vključno z vsemi osnovnimi sredstvi, zaposlenimi delavci ter sklenjenimi pogodbami.

S pripojitvijo je družba ELES, d.o.o. postala operater kombiniranega sistema, zaradi česar se je spremenila firma družbe, ki se po pripojitvi glasi »ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja«.

Izdane račune, ki se nanašajo na opravljene storitve in dobavo blaga družbi SODO d.o.o. za mesec september 2023, pošljite še na obstoječi elektronski naslov: racuni@sodo.si, medtem ko izdane račune, ki se nanašajo na opravljene storitve in dobavo blaga za mesec oktober 2023 ali kasneje, posredujte v elektronski obliki na e-naslov: e.racuni@eles.si. Podrobnejša navodila so objavljena na spletni strani družbe ELES d.o.o. (https://www.eles.si/prejem-eracunov).

Prosimo vas, da navedeno upoštevate pri našem nadaljnjem poslovnem sodelovanju in da od 03.10.2023 dalje vse dokumente (razen za izdane račune za mesec september) pošiljate na:

ELES, d. o. o. operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 LJUBLJANA.

Obvestilo (pdf; 116 kB) - Objavljeno 04. 10. 2023

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.