OBVESTILO o objavi dobavitelja E.ON Ljubljana, da bodo postopoma prenehali z dobavo električne energije

Objavljeno: 12. 5. 2022
in Aktualno, Medijsko središče

Spoštovani.

Obveščamo vas, da je dobavitelj električne energije, družba E.ON Ljubljana, energetske storitve, d. o. o., javnost seznanil, da bodo v naslednjih mesecih postopoma prenehali z dobavo električne energije.

Kako ravnati, če dobavitelj preneha z izvajanjem dejavnosti dobave električne energije?: https://www.agen-rs.si/web/portal/-/kako-ravnati-ce-dobavitelj-preneha-z-izvajanjem-dejavnosti-dobave-elektricne-energije-.

Ker se v zadnjem času na področju dobave električne energije končnim odjemalcem soočamo s posameznimi primeri dobaviteljev, ki zaradi zaostrenih tržnih razmer opuščajo dejavnost dobave električne energije in svojim odjemalcem priporočajo, da si čim prej poiščejo novega dobavitelja, distribucijski operater, družba SODO d. o. o., vsem odjemalcem svetuje, da čim hitreje preverijo ponudbe na trgu z električno energijo in izvedejo postopek menjave dobavitelja električne energije. Seznam vseh aktivnih dobaviteljev na trgu električne energije, je objavljen na spletni strani SODO in sicer na povezavi: https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/seznam-dobaviteljev-elektricne-energije.


Vsem odjemalcem svetujemo, da z začetkom postopka ne odlašajo, temveč ga začnejo čim hitreje, oziroma pri menjavi upoštevajo tudi roke, ki so potrebni za izvedeno menjave dobavitelja. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo odjemalci, po prenehanju dobave dobavitelja E.ON Ljubljana, oskrbovani pod pogoji zasilne oskrbe, ki je lahko bistveno dražja od ponudb ostalih dobaviteljev na trgu.

 Cenik za zasilno oskrbo: https://sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo


Tudi energetski regulator, Agencija za energijo, je v zvezi s tem podala naslednja pojasnila: Pojasnila glede objave dobavitelja E.ON Ljubljana, da bodo postopoma prenehali z dobavo električne energije in zemeljskega plina.


Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.