Objave v uradnem listu

Objavljeno: 19. 5. 2009
in Aktualno

V Uradnem listu RS št.37/2009 so objavljene:


Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase
(Ur.l. RS, št. 37/2009)

Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
(Ur.l. RS, št. 37/2009)

Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
(Ur.l. RS, št. 37/2009)
Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.