Nova sistemska obratovalna navodila SONDSEE

Objavljeno: 19. 1. 2021
in Aktualno, Medijsko središče

V Uradnem listu RS, št. 7/2021, z dne 19. 1. 2021, so objavljena Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), ki začnejo veljati 20. 1. 2021, uporabljati pa se začnejo z dne 1. 3. 2021.

SONDSEE so na voljo tukaj: https://sodo.si/sl/kdo-smo/zakonodaja/sondsee


Glavne spremembe v dokumentu so:

 • podana je pravna podlaga za izvajanje storitev prožnosti na distribucijskem sistemu. Podrobnejša navodila za izvajanje bodo še pripravljena.
 • za področje priključevanja je uporaba posameznih priključnih shem, ki so se skladno z do sedaj veljavnimi SONDO uporabljale samo za proizvodne naprave, razširjena tudi na končne odjemalce.
 • skladno z Uredbo komisije EU 2016/631 o zahtevah za generatorje je prenovljen postopek priključevanja proizvodnih naprav, hranilnikov in ostalih naprav, ki oddajajo električno energijo.
 • za potrebe učinkovitega delovanja vseh vrst trgov (dobava električne energije, sistemske storitve, druge energetske storitve, …) je skladno z modelom Ebix izvedena delitev obstoječega registra merilnih mest na dve entiteti, in sicer fizično entiteto – merilno mesto (register merilnih mest) in administrativno entiteto – merilno točko (register merilnih točk). Realizacija te delitve je predvidena najkasneje leto dni po začetku uporabe SONDSEE.
 • posodobljen je postopek menjave dobavitelja, kjer je rok za izvedbo maksimalno 21 dni od dneva vložitve zahteve za menjavo.
 • Posodobljeni so tudi:
 • postopek odklopa po predhodnem obvestilu,
 • postopek zasilne oskrbe,
 • postopek nujne oskrbe,
 • postopek uvrščanja uporabnikov sistema v merjeni ali nemerjeni diagram,
 • postopek določanja zavarovanja obveznosti po pogodbi SODO-dobavitelj, ko dobavitelj v imenu distribucijskega operaterja na skupnem računu zaračunava uporabo elektroenergetskih omrežij in prispevkov,
 • itd.
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.