Navodilo za uporabo stikalne naprave v kombinaciji s števci električne energije

Objavljeno: 22. 2. 2023
in Aktualno

Družba SODO d. o. o. na podlagi 191. člena Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur. l. RS št. 7/21 in št. 41/22) objavlja Navodilo za uporabo stikalne naprave v kombinaciji s števci električne energije

Navodila se začnejo za uporabnike sistema z direktnimi števci uporabljati 23. 2. 2023.

Pomembno:

  • Implementacija uvedbe mej za dovoljeni odjem in oddajo električne energije se bo za direktne števce izvajala skladno časovnim načrtom posameznega distribucijskega podjetja, pri čemer bosta upoštevana načrt uvedbe naprednega merilnega sistema za posamezno distribucijsko podjetje in tehnološko stanje obstoječe merilne opreme.
  • Vsi končni odjemalci, ki imajo v svoje inštalacije vključene porabnike, ki lahko delujejo v generatorskem načinu (npr. dvigala v večstanovanjskih objektih, ipd…), lahko z namenom preprečitve neželenega delovanja odklopnika na podlagi ustreznih dejanskih meritev takšnih porabnikov predlagajo spremembo meje za oddajo moči v distribucijsko omrežje določene v tem navodilu.
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.