Javna obravnava sprememb in dopolnitev SONDSEE

Objavljeno: 1. 3. 2022
in Aktualno

Družba SODO d. o. o. je kot distribucijski operater električne energije v skladu s sedmim odstavkom 136. člena in v zvezi z drugim odstavkom 175. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) pripravila:

  • osnutek sprememb in dopolnitev Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) zaradi ureditve dodatnega obveščanja v primeru prenehanja veljavnosti pogodbe o dobavi in
  • nov dokument za vzporedni dostop do podatkov na podlagi 209. člena SONDSEE.

S tem daje navedene dokumente v javno obravnavo. Osnutek vseh dokumentov je dosegljiv na:

Pisne pripombe in predlogi za dopolnitev posameznega dokumenta se vnesejo v pripravljeno tabelo. Pripombe na posamezni dokument naj bodo predložene v svoji tabeli (v kateri naj bo jasno navedeno, na kateri dokument se nanaša), vse tabele pa naj bodo shranjene v eni datoteki.

Morebitne pisne pripombe in predloge bomo sprejemali do petka 1. 4. 2022, na elektronski naslov pripombe(at)sodo.si in na poštni naslov SODO d. o .o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, v pripravljeni tabeli, ki je priložena gradivu SONDSEE.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.