Javna obravnava osnutkov dokumentov iz SONDSEE

Objavljeno: 7. 1. 2022
in Aktualno

Javna obravnava osnutkov dokumentov iz Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE)


Družba SODO d. o. o. je kot distribucijski operater električne energije v skladu z različnimi členi SONDSEE (Ur. l. RS, št. 7/21) pripravila osnutke naslednjih dokumentov iz SONDSEE in jih s tem daje v javno obravnavo:


-        Navodilo Standardizirani merilni in obračunski podatki, ki je pripravljeno na podlagi 205. člena SONDSEE 

Opomba: Poglavje III.4 glede obračuna omrežnine je bilo zaradi aktualnosti že poslano dobaviteljem v pregled in pridobivanje predlogov za dopolnitve. Vsi po tej poti zbrani predlogi bodo prav tako po zaključku javne obravnave na enak način obravnavani in ustrezno upoštevani v samem tekstu poglavja!

-        Seznam standardnih in ostalih podatkovnih storitev, ki je pripravljen na podlagi 208. člena SONDSEE 

-        Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo, ki so pripravljene na podlagi 177. člena SONDSEE 

-        Navodilo za uporabo stikalne naprave v kombinaciji s števcem e.e., ki je pripravljeno na podlagi 191. člena SONDSEE 

-        Navodilo o načinih in postopkih izvajanja stalnega monitoringa KEE, ki je pripravljeno na podlagi 30. člena SONDSEE 

-        Navodilo o načinih in postopkih izvajanja občasnega monitoringa KEE, ki je pripravljeno na podlagi 31. člena SONDSEE 

-        Navodilo o vzdrževanju EEO, ki je pripravljeno na podlagi 63. člena SONDSEE 

-        Seznam podrobnih priključnih shem, ki je pripravljen na podlagi 77. člena SONDSEE 

Vsi dokumenti in tabela za pripombe so dosegljivi TUKAJ (zip; 10,97 MB).

Pisne pripombe in predlogi za dopolnitev posameznega dokumenta se vnesejo v pripravljeno tabelo. Pripombe na posamezni dokument naj bodo predložene v svoji tabeli (v kateri naj bo jasno navedene, na kateri dokument se nanaša), vse tabele pa naj bodo shranjene v eni datoteki.

Morebitne pisne pripombe in predloge bomo sprejemali do petka,  21. 1. 2022, na elektronski naslov pripombe(at)sodo.si in na poštni naslov SODO d. o. o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor.


Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!


Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.