Javna obravnava dopolnitev osnutka Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE)

Objavljeno: 11. 8. 2023
in Aktualno, Medijsko središče

Javna obravnava dopolnitev osnutka Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE)

Družba SODO d. o. o. je kot distribucijski operater električne energije skladno s sedmim odstavkom 136. člena ter v zvezi z drugim odstavkom 175. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l.RS 172/21 - ZOEE) in 87. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur.l.RS 121/21 in 189/21 - ZSROVE) pripravila osnutek sprememb in dopolnitev Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), ki je bil v javni obravnavi junija 2022 in je v postopku potrjevanja. V času potrjevanja je Agencija za energijo izdala nov Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje in nov Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

Na podlagi določb obeh navedenih aktov je družba SODO d.o.o. pripravila dopolnitve osnutka SONDSEE in pripadajočih prilog. SODO d.o.o. te dopolnitve osnutka SONDSEE daje v javno obravnavo in sicer dopolnitve gradiva, ki so povezane z določbami obeh navedenih aktov Agencije za energijo:

  • sam dokument SONDSEE
  • priloga 8 – Navodilo standardizirani merilni in obračunski podatki
  • priloga 8 – šifranti – Šifranti in opis vsebine posamezne šifre podatka
  • priloga 9 – Seznam standardnih in ostalih podatkovnih storitev
  • priloga 13 – Navodilo za nadomeščanje merilnih in obračunskih podatkov

Dodatno se v javno obravnavo posreduje tudi Priloga 11 – Navodilo za določanje stalnih obratovalnih omejitev, ki je pripravljeno skladno s 14. členom veljavnih SONDSEE.

Osnutek vseh dokumentov je dosegljiv TUKAJ:

Pisne pripombe in predlogi za dopolnitev posameznega dokumenta naj se vnesejo v pripravljeno tabelo. Pripombe na posamezni dokument naj bodo predložene v svoji tabeli (v kateri naj bo jasno navedene, na kateri dokument se nanaša!), vse tabele pa naj bodo shranjene v eni datoteki.

Morebitne pisne pripombe in predloge bomo sprejemali do torka 12. 09. 2023, na elektronski naslov pripombe@sodo.si in na poštni naslov SODO d. o .o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, v pripravljeni tabeli, ki je priložena gradivu SONDSEE.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.