Imenovanje Stanislava Vojska za direktorja SODO

Objavljeno: 24. 8. 2020
in Aktualno, Medijsko središče, Razpisi

Maribor, 24. avgust 2020 - Vlada Republike Slovenije je za mandatno obdobje štirih let soglašala z imenovanjem mag. Stanislava Vojska za direktorja družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. 

Skladno s prvim odstavkom 485.a člena Energetskega zakona (EZ-1), Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, izvršuje pravice Republike Slovenije kot delničarke oziroma družbenice v gospodarskih družbah v večinski ali 100-odstotni lasti Republike Slovenije, ki opravljajo določene gospodarske javne službe, med ostalim tudi gospodarsko javno službo dejavnost distribucijskega operaterja. 

Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica (tj. 100-odstotna lastnica) družbe SODO sprejela Akt o ustanovitvi družbe SODO d. o. o., ki v skladu s peto alinejo 10. člena Akta določa, da skupščina (Vlada RS) odloča o soglasju k imenovanju in odpoklicu direktorja. Direktorja družbe SODO je s soglasjem vlade imenoval nadzorni svet.

Mag. Stanislav Vojsk je zaposlen v družbi SODO od leta 2014, kjer je bil najprej zadolžen za področje razvoja, s 24. 3. 2020 je prevzel funkcijo v. d. direktorja družbe, od  1. 9. 2020 pa je imenovan za direktorja družbe SODO za mandatno obdobje štirih let.


Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.