Avkcija za nakup električne energije za potrebe SODO za leta 2016, 2017 in 2018

Objavljeno: 19. 1. 2015
in Aktualno

Objavljene tudi spremembe in dopolnitve

Avkcija bo potekala v torek, 10. 2. 2015, med 10.30 in 14.00 uro, v prostorih družbe SODO.

Rok za prijave na avkcijo je: torek, 3. 2. 2015 do 12.00 ure.

Vabimo vas k sodelovanju na avkciji.

V nadaljevanju so objavljena Avkcijska pravila za nakup električne energije za pokrivanje izgub, zasilno in nujno oskrbo, neupravičen odjem ter nepravilno registriranih merilnih podatkov v elektrodistribucijskem omrežju celotne Republike Slovenije v letih 2016, 2017 in 2018.

Celotna časovnica je naslednja:

• Objava avkcijskih pravil: PONEDELJEK, 19. 1. 2015.
• Prijave na avkcijo: do TORKA, 3. 2. 2015 do 12.00 ure.
• Izdaja potrdila o vključitvi v avkcijo v roku 24 ur po prejemu prijave, najkasneje do 4. 2. 2015 do 12.00 ure.
• Morebiten preklic avkcije zaradi prenizkega števila prijav na avkcijo: 3. 2. 2015 do 14.00 ure.
• Polog bančnega depozita za resnost ponudbe: do PONEDELJKA, 9. 2. 2015 do 12.00 ure.
• Dopolnitev morebitnih nepopolnih prijav: do PONEDELJKA, 9. 2. 2015 do 12.00 ure.
• Morebitna komunikacija pred avkcijo: do vključno 9. 2. 2015 do 08.30 ure.
• AVKCIJA: TOREK, 10. 2. 2015, od 10.30 do 14.00 ure.
• Morebitni ugovori udeležencev avkcije pisno po faksu: najkasneje eno (1) uro po objavi rezultatov na spletni strani www.sodo.si.
• Vračilo bančnega depozita neizbranemu ponudniku v roku treh (3) delovnih dni od zaključka avkcije: PETEK, 13. 2. 2015 do 14.00 ure.
• Sklenitev pogodb: v roku 15 dni po zaključku avkcije in pridobitvi soglasja k podpisu pogodbe.

SPREMEMBA POGODB O IZRAVNAVI (30. 1. 2015 ob 11:40) 

Pogodba o izravnavi za leto 2016 (doc, 54 KB)

Pogodba o izravnavi za leto 2017 (doc, 54 KB)

Pogodba o izravnavi za leto 2018 (doc, 54 KB)

SPREMEMBA AVKCIJSKIH PRAVIL (30. 1. 2015 ob 10:25) (doc, 972 KB) - označeno z roza barvo.

SPREMEMBA AVKCIJSKIH PRAVIL (29. 1. 2015 ob 13:20) (pdf, 640 KB) - označeno s turkizno barvo.

ČISTOPIS SPREMENJENIH AVKCIJSKIH PRAVIL (29. 1. 2015) (doc, 970 KB)

SPREMEMBA AVKCIJSKIH PRAVIL (23. 1. 2015 ob 14:49) ((pdf, 640 KB) - označeno z zeleno barvo.

ČISTOPIS SPREMENJENIH AVKCIJSKIH PRAVIL (23. 1. 2015) (doc, 971 KB)

Avkcijska pravila z vključenimi pogodbami o nakupu in prodaji električne energije za potrebe SODO za leta 2016, 2017 in 2018 (pdf, 634 KB)

Pogodba o izravnavi za leto 2016 (pdf, 121 KB)
Pogodba o izravnavi za leto 2017 (pdf, 121 KB)

Pogodba o izravnavi za leto 2018 (pdf, 121 KB)


Skupni  prevzem v elektrodistribucijsko omrežje celotne Republike Slovenije v obdobju 2005 - 2014 (november) (pdf, 810 KB)

DODATEK (23. 1. 2015 ob 9:22) Prevzem v elektrodistribucijsko omrežje celotne Republike Slovenije po letih 2005 - 2014 (november) (xls, 4.180 KB)

Uporaba distribucijskega omrežja (fakturirana realizacija) za obdobje 2005 - 2014 (pdf, 63 KB)

Triletna povprečja izgub ee za elektrodistribucijsko omrežje celotne Republike Slovenije za obdobje 2011 - 2013 (pdf, 60 KB)


Plan količin električne energije za potrebe SODO za elektrodistribucijsko omrežje celotne Republlike Slovenije za leto 2016(pdf, 435 KB)

Plan količin električne energije za potrebe SODO za elektrodistribucijsko omrežje celotne Republlike Slovenije za leto 2017(pdf, 201 KB)

Plan količin električne energije za potrebe SODO za elektrodistribucijsko omrežje celotne Republlike Slovenije za leto 2018(pdf, 180 KB)

 

Pojasnilo načela najnižje ponujene cene za posamezen sklop z najstarejšo časovno oznako:
Načelo najnižje ponujene cene za posamezen sklop pomeni, da bo družba SODO d. o. o. izbrala za posamezen sklop ponudbo tistega ponudnika, ki bo prvi (z najstarejšo časovno oznako) za posamezno leto podal najnižjo ceno, in sicer na dve decimalki natančno.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.