Korporativna integriteta

Družba SODO d. o. o. ima ničelno toleranco do prevar, zlorab in nepoštenih praks. Pri tem družba skrbi za dosledno spoštovanje pravil in učinkovit sistem ozaveščanja ter obravnavanja neprimernega ravnanja.

Družba ima Pooblaščeno osebo za področje preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja prevar ter korupcije v družbi SODO d. o. o.

Če zaznate ravnanje, iz katerega izhaja sum prevare ali korupcije, nas o tem obvestite. 

Prijavite lahko vsako protipravno ravnanje, ki je v nasprotju z vrednotami in načeli družbe SODO d. o. o. ali poskus takšnih ravnanj, ki lahko škodujejo družbi, njenim zaposlenim ali drugim osebam. Sem sodijo sumi notranjih prevar, zlorab, podkupovanj, korupcije in drugih nepravilnosti ali kršitev etičnih načel družbe. Vsako prijavo bomo skrbno proučili in ustrezno ukrepali. Za popolno zaščito prijavitelja bo poskrbljeno ves čas trajanja postopka, kot tudi po njegovem zaključku.

Sume prevar, zlorab in nepoštenih praks lahko sporočite na: PRIJAVA SUMA PREVARE ALI KORUPCIJE.docx

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.